Støt din Gymnastikforening med CBB Sport.

Er du CBB Mobil kunde, støt din klub, hver gang du ringer op. Gratis for dig.

En aftale med CBB Mobil betyder, at 6 % af medlemmernes samtaleforbrug går direkte tilbage i kassen hos sportsforeningen. Gymnastik foreningen kan herefter frit disponere over pengene og vælger selv, hvordan de skal bruges.

Sportsforeningen er garanteret et kontant bidrag til det daglige arbejde, uanset hvor mange, der vælger at gøre brug af tilbuddet, men desto flere medlemmer i klubbens CBB Forening -  desto flere penge kommer i gymnastikforeningens kasse.

Alle kunder hos CBB Mobil kan vælge at støtte en sportsforening, som er tilmeldt CBB Sport. Så giver CBB Mobil din forening 6 % af samtaleforbruget direkte videre til klubben. Det er gratis for kunderne, som ikke har nogen omkostning.
                                             

Klik her over for at komme til deres hjemmeside og vælg CBB sport. Gå derefter ind på "Mit CBB" og vælg tilmeld ved "Foreningsstatus", derved kommer du til en side hvor du søger efter Højby S & G gymnastik, og tilmelder dig. Ret hurtigt vil du blive godkendt som medlem og derved bidrage med 6 % af dit samtaleforbruget direkte videre til foreningen. Det er gratis for dig og du støtter dermed foreningens arbejde.