Vores historie

Højby S&Gs Historie

I en beretning fra 1872 fremgår, at skytterne i Højby Skytte og Gymnastik forening har trænet med spring over hest. Det tyder derfor på, at gymnastikafdelingens historie strækker sig over mere end 120 år. I 1924 blev gymnastikafdelingen udskilt fra skytterne og har siden fungeret som selvstændig afdeling.

I starten var det kun mænd og drenge, der dyrkede gymnastik, og i 1883 er beskrevet, at der har været 21 mænd og 10 drenge til at lave gymnastik.

I 1892 indførte man Lings svenske gymnastik, som betød indkøb af redskaber, som den bevægelige bom, ribber, en rudestige og plinten, der var stillet op i forsamlingshuset. I forsamlingshuset var der ikke varme eller badefaciliteter.

I 1894 var der første gang gymnastikopvisning med uddeling af præmier. Det kostede penge at deltage, og for overskuddet blev indkøbt flere redskaber bl.a. rullemåtte og springstøtter.

I 1912 deltog en gymnast fra Højby, Henrik Larsen, på et gymnastikhold, der under ledelse af Niels Bukh vandt sølvmedalje ved olympiaden i Stockholm.

Det er gennem tiden beskrevet, hvordan gymnasterne fra Højby, har deltaget ved forskellige stævner og arrangementer. Bl.a. har den daværende bestyrelse inviteret Niels Bukh til Højby for at skabe større interesse for gymnastikken. Det lykkedes også, for nu begyndte pigerne i Højby også at få interesse for gymnastikken

I 1929 er det første gang beskrevet, at der deltog piger ved en gymnastikopvisning. Her deltog 50 mænd/drenge og 60 damer/piger fordelt på 4 hold. I de næste år var antallet af gymnaster konstant.

I 1959 blev gymnastiktræningen flyttet til en gymnastiksal i forbindelse med Højby skole. Her var bade- og omklædningsforholdene blevet meget bedre end tidligere, og antallet af medlemmer steg til 111 gymnaster.

I 1978 opstod trampolinafdelingen, og den fungerer i dag sideløbende med gymnastikken.

I 1979 blev Højby Hallen bygget, og en opvisning var en del af indvielsen. De nye og bedre faciliteter betød, at medlemstallet steg betydeligt.


Trampolinens Historie

Den første sammenligning man kan gøre af en trampolin, er den måde eskimoerne brugte udspændt sælskin til at hoppe i. Det foregik på den måde at en flok eskimoer holdt et stykke skind skiftevis spændt ud og slapt, mens en blev kastet op og ned i skindet.

Eskimoerne i Alaska kaldte det “himmelspræt”, og for dem var det en vigtig form for friluftssport. Hos dem var Himmelspræt en slags kappestrid, hvor det gjaldt om at springe flest gange op og ned. nogle kunne springe op til 7 meter.

Omkring 1910 brugte sigøjnere og cirkusfolk en trampolin som et fjedrene springbræt til underholdning af publikum.

Ordet trampolin stammer fra det italienske ord “trampolino” hvilket betyder springbræt.

Trampolinen blev sat i produktion i 1930érne af George Nissen i USA. Han producerede ret hurtigt trampoliner med både elastik og fjedre som affjedringsmiddel.

I de første mange år brugte man elastikker til affjedring af dugen, men man gik senere over til stålfjedre, og i 1970érne var det stort set kun stålfjedre man brugte.

Da trampolinen kom frem, blev den i første omgang ikke brugt til sportsligt brug, men til akrobatik og underholdning i cirkusverdenen og af militærets flyvevåben. Her blev den et effektivt obligatorisk redskab til fysisk træning og træning af rumbevidstheden i pilotuddannelsen. I 1962 anskaffede de danske flyvestationer 5 trampoliner til deres pilotuddannelser.

I dag bliver trampolinen for det mest brugt til sportsligt brug, men man vil stadig kunne finde dem i cirkuser, hvor de stadigvæk bruges til underholdning.